Sökning: "Herman"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade ordet Herman.

 1. 1. Om svenska folkets beskattningsrätt. Akademisk afhandling, som med vidtlagfarna juridiska fakultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Herman Ludvig Rydin J. U. C. Ph. Mag. vice häradshöfding adjunkt i administrativrätt och nationalekonomi vid Lunds universitet på Gustavianska lärosalen d. 28 april 1855 p. v. t. f. m

  Författare :Herman Ludvig Rydin; Herman Ludvig Rydin; Herman Ludvig Rydin; Herman Ludvig Rydin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Statskunskap Politik Sverige Grundrättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om ägoskilnader. Academisk afhandling hvilken ... till offentlig granskning framställes af Otto Herman Forssell ... och Edvard Flygare af Westmanlands och Dala nation å Gustavianska lärosalen den 29 mars 1851 ..., Förra delen

  Författare :Otto Herman Forssell; Edvard Flygare; Otto Herman Forssell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om ägoskilnader. Academisk afhandling hvilken ... till offentlig granskning framställes af Otto Herman Forssell ... och Claës Axel Widstrand af södermanlands och nerikes nation å Gustavianska lärosalen den 2 april 1851 ..., Sednare delen

  Författare :Otto Herman Forssell; Claës Axel Widstrand; Otto Herman Forssell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De artis cum religione nexu meditamenta, quae venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. I. Herman. Ekendal et Casparus Strömbäck Rosl. Upl. In audit. Gustav. die XXIX Apr. MDCCCXL. H. a. m. s

  Författare :Jon Herman Ekendal; Kasper Strömbäck; Jon Herman Ekendal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jesajæ caput V versione et notis philologicis illustratum, quod ... p. p. Mag. Hermannus Lahng ... et Hollst. Ulric. Svartling Sudermanno-Nericii. In Audit. Gust. die XIII Dec. MDCCCXV. H. A. M. S., d. 1

  Författare :Herman Lahng; Hollst. Ulric. Svartling; Herman Lahng; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER