Sökning: "Henrik kock"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Henrik kock.

 1. 1. Lärande i teamorganiserad produktion : en studie av tre industriföretag

  Författare :Henrik Kock; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :organizational learning; work organization; production management; teamorganiserad produktion; lärande; lärvillkor; lärande organisationer; arbetsgrupper; organisationsteori; personalutveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to use case studies of three manufacturing companies to describe and problematize the significance of team-based production for the operatives' learning conditions and learning activities, and to describe how these change over a period of time.The view of learning on which the thesis is based can be described as an integrative view, where the learning perspective is directed towards work and the working duties of the team, the organizational context and the ideas. LÄS MER

 2. 2. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Learning Dynamics of Workplace Development Programmes : Studies in Swedish national programmes

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Maria Gustavsson; Henrik Kock; Jon Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workplace development programme; workplace learning; social learning system; Arbetsplatslärande; nationella program; sociala lärandesystem;

  Sammanfattning : The thesis focuses on workplace development programmes (WPDPs) that operationalize national policies on workplace development. WPDPs are time-limited and they provide support to organizations that aim to improve their operational performance or employees’ work conditions. LÄS MER