Sökning: "Henrik Widegren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Widegren.

  1. 1. Innate defense mechanisms of the nasal airway

    Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

    Författare :Henrik Widegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neutrophils; Leukotriene B4; CC10; TNF-alpha; innate immunity; allergic rhinitis; Airway inflammation;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Rinit är en av våra vanligaste sjukdomar och betyder ordagrant inflammation i näsan. Det är också inflammationen i nässlemhinnan som orsakar de välkända symptomen vid rinit: snuva, nästäppa och klåda i näsan. Inflammationen orsakas av att immun¬försvaret reagerar på ämnen i vår omgivning. Det kan t. LÄS MER