Sökning: "Henrik Tidefelt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Henrik Tidefelt.

 1. 1. Differential-algebraic equations and matrix-valued singular perturbation

  Författare :Henrik Tidefelt; Torkel Glad; Ulf Jönsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Differential-algebraic equations; uncertainty; singular perturbation; state estimation; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : With the arrival of modern component-based modeling tools for dynamic systems, the differential-algebraic equation form is increasing in popularity as it is general enough to handle the resulting models. However, if uncertainty is allowed in the equations — no matter how small — this thesis stresses that such equations generally become ill-posed. LÄS MER

 2. 2. Structural algorithms and perturbations in differential-algebraic equations

  Författare :Henrik Tidefelt; Torkel Glad; Mats Jirstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; differential-algebraic equations; index reduction; singular perturbation; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Den kvasilinjära formen av differential-algebraiska ekvationer är både en mycket allmängiltig generalisering av den linjära tidsinvarianta formen, och en form som visar sig lämpa sig väl för indexreduktionsmetoder som vi hoppas ska komma att bli både praktiskt tillämpbara och väl förstådda i framtiden.Kuperingsalgoritmen (engelska: the shuffle algorithm) användes ursprungligen för att bestämma konsistenta initialvillkor för linjära tidsinvarianta differential-algebraiska ekvationer, men har även andra tillämpningar, till exempel det grundläggande problemet numerisk integration. LÄS MER

 3. 3. On Standardized Model Integration : Automated Validation in Aircraft System Simulation

  Författare :Robert Hällqvist; Petter Krus; Magnus Eek; Robert Braun; Henrik Tidefelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Designing modern aircraft is not an easy task. Today, it is not enough to optimize aircraft sub-systems at a sub-system level. Instead, a holistic approach is taken whereby the constituent sub-systems need to be designed for the best joint performance. LÄS MER