Sökning: "Henrik Ström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Henrik Ström.

 1. 1. Eulerian-Lagrangian modeling of particle motion in exhaust gas aftertreatment systems

  Författare :Henrik Ström; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urea-SCR; particle trapping; flow-through filter; urea decomposition; diesel particulate matter; particle motion; particle filter; AdBlue-spray; Eulerian-Lagrangian modeling;

  Sammanfattning : In the work to design and optimize new aftertreatment system devices for NOx reduction and particulate matter removal in lean engine exhaust (such as diesel exhaust), it is of great help to be able to perform quick, robust and reliable computer simulations of system performance. A suitable platform for such simulations is Computational Fluid Dynamics (CFD) software. LÄS MER

 2. 2. Particulate Flows in Aftertreatment Systems

  Författare :Henrik Ström; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Modeling; Computational fluid dynamics; Exhaust gas aftertreatment; Particulate matter; Multiphase flow; Particulate flow;

  Sammanfattning : Emissions from internal combustion engines contain many components that have a detrimental effect on the environment and on human health, such as nitrogen oxides (NOx) and particulate matter (PM). In addition, the final product of any combustion of fossil fuel - carbon dioxide (CO2) - contributes to global warming. LÄS MER

 3. 3. Electron Transport in Nanowire Quantum Devices

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Henrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Superconductivity; Spin-orbit coupling; the Kondo effect; the Zeeman effect; Quantum dots; Nanowire memories; Nanowire transistors; InSb; InAs; Nanowires; Electron transport; Andreev reflections; Nanowire RF-SET; Noise in nanowires;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen studeras de elektriska egenskaperna hos nanotrådar av halvledarmaterial. En halvledare är ett mellanting av en ledare och en isolator, där den elektriska ledningsförmågan kan styras både genom att förorena materialet med andra ämnen och genom att påverka materialet med ett elektriskt fält. LÄS MER

 4. 4. De poesi sacra latina medii aevi in Svecia. Dissertatio historico-litteraria. Cujus particulam sextam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Jacobus Edvardus Ström Gothoburgensis. In Audit. Gustav. die XII. Junii MDCCCXXXIII. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ typographi

  Författare :Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet.; [1833]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER