Sökning: "Henrik Schrøder"

Visar resultat 1 - 5 av 177 avhandlingar innehållade orden Henrik Schrøder.

 1. 1. Upsala dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens privilegiibok. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Henrik August Sahlin af Uplands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. e. m

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henrik August Sahlin; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Observationes circa educationem regis Caroli XI quas ... prææside Mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. auctor Henricus Julius Robson stip. Robsahm. Vestmanno-Dalekarlus. In audit. Gustav. die XIII. Junii MDCCCXXXVI. H. A. M. S

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henrik Julius Robson; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ad bullarium Romano-Sveogothicum a Magno von Celse et Porthan editum accessio nova. Quam venia ampliss. fac. philos. Upsal. praeside Doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p .p. Henricus Georgius Lindhult Gothoburgensis. ad scholam elem. Gothob. Collega Vicar. In Audit. Gustav. Majori D. XXVI Apr. MDCCCLIV. H. A. M. S

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henrik Georg Lindhult; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sylloge observationum in Thesaurum Græcæ linguæ Henrici Stephani e schedis Mss. Laurentii Norrmanni in bibliotheca reg. acad. Upsal. adservatis. Particulam quartam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Henricus Ekstrand stip. stjernecreutz. Smolandus. in aud. gustav. d. XIV Jun. MDCCCXXX. h. a. m. s

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henri Estienne; Carl Henrik Ekstrand; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om lapparne och deras gudar : akademisk afhandling, med Philosophiska Facultetens samtycke, och under inseende af ... doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd

  Författare :Johan Henrik Schröder; Jonas Ulrik Grönlund; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Samisk religion; Samiska gudar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER