Sökning: "Henrik Gradén"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden Henrik Gradén.

 1. 1. Upsala dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens privilegiibok. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Henrik August Sahlin af Uplands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. e. m

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henrik August Sahlin; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Iron Carbonyl Mediated Parallel Synthesis

  Författare :Henrik Gradén; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :dienyl; scavenger; solid phase; galectin inhibitor; oseltamivir; iron carbonyl complex; polymer bound reagent; cation; linker; parallel synthesis; active ester;

  Sammanfattning : This thesis describes the examination and development of cationic iron carbonyl complexes for use in parallel synthesis both in solution phase and on solid phase. A solution phase methodology for carbon-carbon and carbon-heteroatom formation, utilizing polymer bound reagents and scavengers and amenable for automation has been successfully developed. LÄS MER

 3. 3. Om lapparne och deras gudar : akademisk afhandling, med Philosophiska Facultetens samtycke, och under inseende af ... doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd

  Författare :Johan Henrik Schröder; Jonas Ulrik Grönlund; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Samisk religion; Samiska gudar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Underhandlingar emellan Henrik IV af Frankrike och Karl IX af Sverige. Akademisk afhandling, hvilkens första del ... under inseende af ... Mag. Joh. Henr. Schröder ... för filosofiska graden utgifves och offenteligen försvaras af Vilhelm Ekblom, af Uplands och Roslags nation, E. O. amanuens i Kongl. riksarkivet, i Gustavianska lärosalen d. 12 juni 1839

  Författare :Johan Henrik Schröder; Vilhelm Ekblom; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om conisk refraction. Academisk afhandling med phil. facult. tillstånd under inseende af mag. Henr. Falck ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af And. Jon. Ångström Norrl. stip. Norb. å physiska auditorium d. 13 Junii 1839 p. v. t. e. m., 1. delen

  Författare :Henrik Falck; Anders Ångström; Henrik Falck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER