Sökning: "Henrik Delin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Delin.

  1. 1. On Poincaré, Sobolev, and Harnack inequalities for certain degenerate elliptic equations

    Författare :Henrik Delin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER