Sökning: "Henrietta Huzell"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Henrietta Huzell.

 1. 1. Management och motstånd : Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Management och motstånd : Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Författare :Henrietta Huzell; Jan Ch. Karlsson; Egil Skorstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter värdighet : En studie av servicearbete

  Författare :Helena Lundberg; Henrietta Huzell; Patrik Larsson; Ylva Ulfsdotter Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dignity; service work; professional status; Värdighet; servicearbete; yrkesstatus; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is dignity in low status service work. Using labels such as bad jobs, McJobs and dirty work, these jobs have been described as low-skilled, low-paid, monotonous and physically demanding with lack of voice and no job security. LÄS MER

 4. 4. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Författare :Alexis Rydell; Patrik Larsson; Henrietta Huzell; Paavo Bergman; Ing-Marie Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER