Sökning: "Henricus Verhagen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henricus Verhagen.

  1. 1. Norm autonomous agents

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Henricus Verhagen; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER