Sökning: "Henricus Schytz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henricus Schytz.

  1. 1. De eclipsibus ... præside Magno Celsio ... disputabit Henricus Schytz in audit. Gust. maj. ad d. 6 Maij anno 1671

    Författare :Magnus Celsius; Henricus Schytz; Magnus Celsius; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER