Sökning: "Hemorphins"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Hemorphins.

 1. 1. Hemorphins and endomorphins

  Författare :Katarina Sanderson Nydahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical biosciences; Hemorphins; endomorphins; opioid receptors; peptide metabolism; neurogenic inflammation; pain; Farmaceutisk biovetenskap; Biopharmacy; Biofarmaci; biologisk beroendeforskning; Biological Research on Drug Dependence;

  Sammanfattning : In this thesis, two newly discovered endogenous opioid peptide families, the hemorphins and endomorphins, are investigated with emphasis on modulation of pain and inflammation. In addition, the presence of hemorphins in human biological fluids as well as the in vitro and in vivo processing ofLVV-hemorphin-7 in blood and brain is investigated. LÄS MER

 2. 2. The hemorphins : studies of opioid-active hemoglobin fragments found in human cerebrospinal fluid, plasma and the pituitary gland

  Författare :Eva-Lena Glämsta; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER