Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Learning processes in an inter-organizational context A study of krAft project

    Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

    Författare :Helgi-Valur Fridriksson; Högskolan i Jönköping.; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand learning in an inter-organizational learning project, focusing on the enablers and obstacles of learning.The study shows that traditionally research on organizational learning has focused on intra-organizational learning, paying attention to learning within focal organizations. LÄS MER