Sökning: "Helgelseförbundet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Helgelseförbundet.

 1. 1. Nelly Hall: uppburen och ifrågasatt : Predikant och missionär i Europa och USA 1882-1901

  Författare :Gunilla Gunner; Alf Tergel; Sven Lundkvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Missionary studies; Nelly Hall; Women Preaching; Women History; Revival Movements; Church History–Sweden–1882–1901; Swedish Holiness Mission; Salvation Army; Swedish Americans; Holiness; Faith Healing; Apocalypticism; Missionsvetenskap; kvinnopredikan; kvinnohistoria; väckelserörelser; väckelserörelseforskning; kyrkohistoria-Sverige-1800-tal; Helighetsförbundet; Helgelseförbundet; Frälsningsarmén; svensk-amerikaner; helighet; helande; apokalyptisk; Missionary studies; Missionsvetenskap; Missionsvetenskap; Studies of Missions;

  Sammanfattning : In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements as they did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United States. One of the most famous preachers in Sweden was Nelly Hall (1848–1916). LÄS MER

 2. 2. Av denna världen? : Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Författare :Joel Halldorf; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Runar Eldebo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Emil Gustafson; modernity; evangelicalism; spirituality; holiness movement; Helgelseförbundet; Keswick movement; Free Churches; Charles Taylor; practices; mysticism; individualism; suffering; holiness; discipline; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the relationship between evangelicalism and modernity with the Swedish holiness preacher Emil Gustafson (1862–1900) as a case. This is achieved by comparing Gustafson’s spirituality with Charles Taylor’s characterization of modernity. LÄS MER

 3. 3. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER