Sökning: "Helene Carlbäck-isotalo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helene Carlbäck-isotalo.

  1. 1. Att byta erkännande mot handel : svensk-ryska förhandlingar 1921-1924

    Författare :Helene Carlbäck-Isotalo; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER