Sökning: "Helena Vennberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Helena Vennberg.

 1. 1. Att räkna med alla elever : följa och främja matematiklärande i förskoleklass

  Författare :Helena Vennberg; Maria Berge; Gunnar Sjöberg; Anna Ida Säfström; Jorryt van Bommel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Preschool-class; mathematics; assessment; intervention; at-risk-student; special educational needs; Förskoleklass; matematik; specialpedagogik; lärande; bedömning; i-risk-elev; intervention; SUM; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklass - ett år att räkna med : förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik

  Författare :Helena Vennberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik läsåret 2012/2013. Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. LÄS MER