Sökning: "Helena Tsagalidis"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Helena Tsagalidis.

 1. 1. Därför fick jag bara Godkänt... : Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Per Gerrevall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; types of knowledge; theoretical knowledge; practical mastery; appropriate action; reflection; key qualification; specific vocational knowledge and skills; levels of expertise; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects state is the foundation for their assessment at the Hotel and Restaurant Programme (HR-programme). The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism. The respondents were practising teachers of programme specific subjects at HR-programme. LÄS MER

 2. 2. Varför fick jag bara G? : vad bedöms i karaktärsämnen på HR-programmet?

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Bo Davidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :culture historical; analytical skills; customer oriented skills; customer interaction; development; communication; Lpf 94:9; assessment; ability to solve problems; cooperation; independence; professional knowledge.; analysförmåga; bedömning; betyg; betygskriterier; kommunikation; kulturhistorisk; kundkontakt; kunskapsformer; kompetens; Lpf 94:9; nyckelkvalifikationer; planeringsförmåga; praktisk kunskap; problemlösningsförmåga; samarbete; självständighet; specifika-yrkeskunskaper; yrkeskultur; yrkeskunskap; yrkespraxis.; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet som har betydelse vid bedömning av karaktärsämnen för både lärare och elever. Undersökningsmetoderna har bestått av intervjuer med lärare och elever, elevenkäter och gymnasieskolans styrdokument. LÄS MER