Sökning: "Helena Stenbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Stenbäck.

  1. 1. Lärande i kör : en studie av körsång i gymnasium och folkhögskola

    Författare :Helena Stenbäck; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how the learning experience is perceived by teachers and students in a choir. Two choirs were included in the study: one at the upper secondary school level and one at a college preparatory level [folkhögskola]. Participation in a choir is mandatory at both institutions. LÄS MER