Sökning: "Helena Klöfver"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Helena Klöfver.

 1. 1. Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar

  Författare :Helena Klöfver; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental consciousness; lifestyle; perspective constraints; strategy; figure of thought; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aims of this thesis are twofold. One of the objectives is to describe and analyse environmental consciousness; in other words, to study the assumptions surrounding the relationship Man - Nature. LÄS MER

 2. 2. Det motsägelsefulla partnerskapet : En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet

  Författare :Sofia Wistus; Lennart Svensson; Helena Klöfver; Lena Abrahamsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Partnership; EQUAL; collaboration; development work; hierarchy; network; social exclusion; governance; Partnerskap; EQUAL; samverkan; organiseringsform; utvecklingsarbete; hierarki; nätverk; social exkludering; styrning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. LÄS MER