Sökning: "Helena Jahncke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Jahncke.

  1. 1. Cognitive performance and restoration in open-plan office noise

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Helena Jahncke; Högskolan i Gävle.; Luleå tekniska universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

    Sammanfattning : This dissertation presents four experimental studies (in four papers) with the overall aim to investigate the effects of office noise on cognitive performance and restoration. In the first two papers the focus was on the effects of different sound levels (i.e. LÄS MER