Sökning: "Helena Hörnfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Hörnfeldt.

  1. 1. Prima barn, helt u.a. : Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007

    Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

    Författare :Helena Hörnfeldt; Birgitta Svensson; Mikael Eivergård; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children; Swedish child health care; welfare state; history of medical institutions; key ages; developmental control; normality; normalisation; governmentality; performativity; differentiation; categorisation; intersectionality; cultural dominance; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

    Sammanfattning : This dissertation examines the developmental controls of Swedish children; primarily of four-year-olds. The aim is to show how these controls have constituted children as normal or deviant, and on what epistemological and social bases this ordering has taken place. LÄS MER