Sökning: "Helena Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Helena Håkansson.

 1. 1. Ethanol Pulping of Reed Canary Grass

  Författare :Helena Håkansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Pulping; Nonwood plants; Reed canary grass; Ethanol; Organosolv pulping; Statistical analysis; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the possibility of processing an agricultural crop grown in Sweden to usable pulp. A further purpose was to study ethanol pulping applied to a non-wood raw material.The first part of this thesis deals with the criteria for selecting a fibre crop for further studies. LÄS MER

 2. 2. Preparation and Characterization of Chemical Pulps from Wood and Reed Canary Grass

  Författare :Helena Håkansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; pulping; wood; reed canary grass; acid hydrolysis; microcrystalline cellulose; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents laboratory results from ethanol pulping of reed canary grass for the production of paper pulp. The focus was on the influence of cooking pa-rameters on the delignification. The strength of the grass pulps was found to be low and the use of such pulps will therefore be limited to a few products. LÄS MER

 3. 3. Language Choice and Code-Switching in the Azerbaijani Community in Tehran : A conversation analytic approach to bilingual practices

  Författare :Helena Bani-Shoraka; Carina Jahani; Gisela Håkansson; Jens Normann Jørgensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Iranian languages; Language maintenance; Language shift; Code-switching; Style-shifting; Conversation analysis; Bilingualism; Azerbaijani; Persian; Language policy; Iranska språk - allmänt; Iranian Languages; iranska språk;

  Sammanfattning : This study examines language choice and code-switching patterns found in the Azerbaijani speech community in Tehran, Iran. Two empirical studies have been combined. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

  Författare :Åsa Delblanc; Jan Håkansson; Helena Ackesjö; Anette Sandberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affordance; aktionsforskning; forskningscirklar; föräldrasamarbete; flerspråkighet; förskola; möjligheter; praktik; sociokulturellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgåttf rån förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. LÄS MER

 5. 5. Process modelling based on data from an evaporation and a CTMP process : Analysis of energy efficiency and process variability

  Författare :Daniel Ekbåge; Lars Nilsson; Helena Håkansson; Per Engstrand; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CTMP; process modelling; evaporation; energy efficiency; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : The manufacture of pulp and paper is an energy intensive process configured of several unit processes that shape a network of flows of wood chips, chemical pulp, mechanical pulp, paperboard, steam and other important components. Improved energy efficiency supports sustainability of the process and the products. LÄS MER