Sökning: "Helena Granlund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Helena Granlund.

 1. 1. The paradox of self-love : Christian elements in George Eliot's treatment of egoism

  Författare :Helena Granlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Författare :Helena Antonsson; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Lundström; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER

 3. 3. Eye-gaze assistive technology for play, communication and learning : Impacts on children and youths with severe motor and communication difficulties and their partners

  Författare :Yu-Hsin Hsieh; Helena Hemmingsson; Mats Granlund; Ai-Wen Hwang; Ralf Schlosser; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communicative interaction; gaze-controlled computer; school learning; participation; severe motor and speech impairments; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : Children and youths with severe motor and communication difficulties experience participation restrictions in varied everyday contexts. Adequate environmental support such as the provision of assistive technology could offer opportunities to enhance their play, learning and interactions with others. LÄS MER