Sökning: "Heléne Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Heléne Eriksson.

 1. 1. Systematisk analys och lösning av pianistiskt tekniska problem : instuderingsmodell tillämpad på F. Chopins etyder op. 25

  Författare :Helene Eriksson; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Chopin s etudes; model; pianistic technique; practice; system; systems analysis; systems theory; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The problem-area studied in the present thesis concerns pianistic technique, with special reference to the possibilities of enhancing the efficiency of pianistic practice and increasing the awareness of chosen strategies of practice. The main aim of the thesis was to develop, on the basis of literature and praxis, a model for the systematic analysis and solution of problems of pianistic technique, as a tool to realize musical intentions. LÄS MER

 2. 2. End of Life Stroke Care : perspectives of health-care professionals and family members

  Författare :Heléne Eriksson; Maria Friedrichsen; Katarina Hjelm; Anna Milberg; Anette Alvariza; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : IntroductionEven though medical improvements have reduced the mortality rates for patients afflicted by stroke, mortality during the first few days at hospital is significant. Today, there is an increasing recognition that the principles of palliative and supportive care are important components of meeting the needs of patients severely afflicted by stroke even in acute settings. LÄS MER

 3. 3. Flickblickar : Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar

  Författare :Maria Eriksson; Hillevi Gantez; Ketil Thorgersen; Helene Illeris; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gaze; femininity; girls; the body; visual narratives; visual culture; art education; images; reflexive ethnography; enactment; aesthetics; leisure time; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. LÄS MER

 4. 4. Optimization approaches to tactical planning problems in the forest industry

  Författare :Helene Gunnarsson; Ola Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : By using decision support tools based on operations research (OR) and optimization in the supply chain in the forest industry, the planning process can be improved and higher profitability can be obtained. The focus of this thesis is on modelling two real-life problems. LÄS MER

 5. 5. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; Public health science; Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER