Sökning: "Helén Carlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helén Carlsson.

  1. 1. On shuffling decks with black and white cards

    Författare :Helén Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER