Sökning: "Helén Örnemark Hansen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helén Örnemark Hansen.

  1. 1. Bidragsbedrägeri

    Författare :Helén Örnemark Hansen; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal law; fraud; allowance fraud; Swedish penal code 9:1; social welfare; straffrätt; criminal policy; criminal proceedings; socialrätt;

    Sammanfattning : This thesis treats allowance fraud. Very probably, allowance fraud is frequent and the authorities have difficulty in stopping it. For that reason, it is important to study the area of allowance fraud. LÄS MER