Sökning: "Hee-cheol Kim"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hee-cheol Kim.

  1. 1. Computer support for collaborative reviewing of documents

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

    Författare :Hee-Cheol Kim; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER