Sökning: "Hedvig"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet Hedvig.

 1. 1. On lifetime violent criminality in a Swedish forensic psychiatric cohort

  Författare :Hedvig Krona; Barn- och ungdomspsykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; forensic psychiatry; violent crime; lifetime criminality; mental disorders; crime prediction; Risk Assessment; SPECT-MRI- optical imaging;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Synthesis and structural studies of some refractory borides

  Författare :Hedvig Bolmgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den intelligenta medelklassen : en litteraturstudie över social bakgrund och studieresultat

  Författare :Hedvig Ekerwald; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jews and gentiles in early Jewish novels

  Författare :Hedvig Larsson; Religionshistoria Teologiska institutionen Teologiska fakulteten Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Exploring the Mores of Mining : The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724

  Författare :Hedvig Widmalm; Mats Morell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Household economy; Mining history; Eighteenth century; Micro History; Discourse; Oeconomy; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis closely examines the Great Copper Mine in Falun in the first two decades of the eighteenth century. It uses a micro-historical approach to investigate the economic discourse of agrarian oeconomy, a complex idea tied to the early modern agrarian society. LÄS MER