Sökning: "Health care management"

Visar resultat 1 - 5 av 835 avhandlingar innehållade orden Health care management.

 1. 1. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 2. 2. Tinkering Care Moves : Senior Home Care in Practice

  Författare :Peter A. Lutz; Mats Utas; Klaus Lindgaard Hoeyer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER

 3. 3. Planning primary health care provision : assessment of development work at a health centre

  Författare :Göran Westman; Bengt Mattsson; Carl-Gunnar Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary health care planning; quality of care; evaluation; ambulatory care assessment; health centre management;

  Sammanfattning : At the Primary Health Care Centre in Vännäs (VPHCC), northern Sweden, a development work was implemented in 1976-1980. The overall purpose was to enhance primary health care planning. LÄS MER

 4. 4. Performance Measurement Systems in Swedish Health Care Services

  Författare :Beata Kollberg; Jens Jörn Dahlgaard; Per-Olof Brehmer; Evert Gummesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quality management; Health care; Performance measurement; Innovation management; Qualitative research; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : In the quality management literature, measurements are attributed great importance in improving products and processes. Systems for performance measurement assessing financial and non-financial measurements were developed in the late 1980s and early 1990s. LÄS MER

 5. 5. Health Care Customer Creativity

  Författare :Hannah Snyder; Mattias Elg; Lars Witell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Customer creativity; service innovation; health care; co-creation; customer involvement;

  Sammanfattning : Crafting and stimulating service innovation is considered a main research priority and remains a challenge for service providers. One suggested component of stimulating service innovation is customer creativity. LÄS MER