Sökning: "Hawai´i"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Hawai´i.

  1. 1. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Ulf Johansson Dahre; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

    Sammanfattning : The sovereignty- and self-determination movements of indigenous peoples are a salient factor on the political agenda in many western world countries. Indigenous peoples in Hawai´i and elsewhere have become increasingly politicised in hope of changing their relationship with the states within which they are located. LÄS MER