Sökning: "Havsbottnen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Havsbottnen.

 1. 1. Microbial diversity in Baltic Sea sediments

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Anna Edlund; Södertörns högskola.; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Havsbottnen; Mikroorganismer;

  Sammanfattning : This thesis focuses on microbial community structures and their functions in Baltic Sea sediments. First we investigated the distribution of archaea and bacteria in Baltic Sea sediments along a eutrophication gradient. LÄS MER

 2. 2. Submerged Landscapes in the Hanö Bay : Early Holocene shoreline displacement and human environments in the southern Baltic Basin

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences

  Författare :Anton Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Submerged landscapes; Baltic Sea; Southern Sweden; Geoarchaeology; Mesolithic; Early Holocene; Environmental reconstruction; Shoreline displacement;

  Sammanfattning : Under istider, när stora mängder havsvatten var bundet i inlandsisar, var den globala havsnivån lägre än idag och stora delar av kontinentalsockeln torrlagd. Den senaste istiden (cirka 115 000–12 000 år sedan) var inget undantag, då torrlagda områden utvecklades till ekologiskt rika kustområden som möjliggjorde människans spridning över världen. LÄS MER

 3. 3. Physical modelling of acoustic shallow-water communication channels

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Elin Svensson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; underwater acoustics; hydroacoustics; time variability; ray tracing; Gaussian beam summation; sound propagation models; shallow water; waveguides; caustics; underwater communication; undervattensakustik; hydroakustik; tidsvariabilitet; strålgång; gaussisk strålsummation; ljudutbredningsmodeller; grunt vatten; vågledare; kaustikor; undervattenskommunikation; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik;

  Sammanfattning : Akustiska kanaler för undervattenskommunikation är flervägskanaler där ljudet reflekteras från havets yta och botten och bryts vid ljudhastighetsförändringar. I grunt vatten är impulssvaret långt jämfört med symbolernas tidslängd i ett utskickat meddelande. LÄS MER

 4. 4. Silurian Carbonate Platforms of Gotland, Sweden - Archives of Local, Regional and Global Environmental Changes

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Mårten Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Gotland; Silurian; Facies; Carbonate platforms; Sequence stratigraphy; Stable isotopes; Palaeoclimate;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling syftar till att identifiera och tolka förändringar i den marina miljön, avspeglade i Gotlands siluriska berggrund. Silurperioden (ca 444-416 miljoner år sedan) har traditionellt beskrivits som ett tidsintervall med ett varmt växthusklimat och hög global havsnivå med små miljömässiga förändringar i den marina miljön. LÄS MER

 5. 5. Why don’t we mine the landfills?

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nils Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : There are many reasons to mine landfills. For example, metals are increasingly shifting location from the Earth’s crust through human society into landfills. LÄS MER