Sökning: "Haukur Viggósson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Haukur Viggósson.

  1. 1. I fjärran blir fjällen blå: En komparativ studie av isländska och svenska grundskolor samt sex fallstudier om närhet som förutsättning för pedagogiskt ledarskap

    Författare :Haukur Viggósson; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; principal’s-teachers relationship.; compulsory schools; personnel leadership; School administration; school organisation; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : The thesis focuses on the elementary school principal’s formal responsibility and role in connection with his spatial and psycho-social nearness to the teachers. On one hand it is a comparison between schools in Sweden and Iceland, while on the other hand it is a case study of the principal’s leadership in several different school organisations. LÄS MER