Sökning: "Harry Forsell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harry Forsell.

  1. 1. Strukturomvandling och kommunala beslut

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Harry Forsell; Umeå universitet.; [1972]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER