Sökning: "Harald Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Harald Lund.

 1. 1. Assessment of lumbar radicular pain. Validity and predictive value of clinical tests

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Harald Ekedahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Low back pain; validity; predictive value of test; radicular pain; transforaminal injection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroniska ländryggsbesvär är en ekonomisk belastning för sjukvården och samhället i stort, och ger framför allt ett personligt lidande för den drabbade. Nästan alla (75-80 %) kommer att ha åtminstone en episod med ryggbesvär någon gång under sin livstid. LÄS MER

 2. 2. Regulation of microglia and monocyte function by the cytokine TGF-beta

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Harald Lund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : It has been almost a century since Pío del Río-Hortega described the microglial cell, proposing it to be primarily occupied with phagocytosis of waste products. While this makes up one of its functions, we know today that microglia participate in numerous tasks and can interact with and regulate all other cell types of the brain. LÄS MER

 3. 3. Preparation and Characterization of Macroporous Cryostructured Materials

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Harald Kirsebom; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Is är något som de flesta människor i Sverige kommer i kontakt med dagligen,om det är för att kyla en dryck eller ta sig en glass, är det något som de flesta är bekanta med. Om en vattenlösning eller en vattensuspension kyls under fryspunkten för vatten ( 0 °C) så börjar iskristaller att bildas. LÄS MER

 4. 4. Crossflow Microfiltration of particle Suspensions - The influence of hydrodynamics and physico-chemical interactions

  Detta är en avhandling från Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Ingmar Harald Huisman; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; ceramic membranes; shear-induced diffusion; crossflow microfiltration; silica particles; zeta potential; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tvärströms mikrofiltrering är en teknik för att avskilja partiklar med en storlek på ungefär en mikrometer (en tusendel av en millimeter) från vätskor. Exempel på tillämpningar är avskiljning av jästceller från öl, och avskiljning av bakterier från mjölk. LÄS MER

 5. 5. Harald Boklund : kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930

  Detta är en avhandling från Arkitekturmuseet

  Författare :Henrik Ranby; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interior design; Architecture; Skulptur och arkitektur; Lindvall Boklund; Harald Boklund; Malmö; Berlin; Scanian architecture; German influences; Neo-renaissance; Gothic revival; Historicism; Art nouveau; Arkitektur; cosmopolitism; regionalism; Sculpture and architecture; National romanticism; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den i Malmö verksamme arkitekten Harald Boklund (1868-1924) är avhandlingens huvudperson. Vi får följa hans liv och verksamhet från direktörsvåningen på Konstakademien i Stockholm, över studie- och praktikåren i kejsartidens Berlin och det produktiva kompanjonskapet med August Lindvall i industrialismens Malmö till hans roll som föreningsmänniska, arkitekt, kritiker och redaktör för Byggnadstidningen. LÄS MER