Sökning: "Harald Hamrin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harald Hamrin.

  1. 1. Between Bolshevism and Revisionism : The Italian Communist Party 1944-1947

    Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Harald Hamrin; Stockholms universitet.; [1975]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER