Sökning: "Harald Hammarsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Harald Hammarsten.

  1. 1. Untersuchungen einiger hochmolekularer Elektrolyte mit Hinsicht auf ihre Bedeutung in der Zelle

    Detta är en avhandling från Berlin : Springer

    Författare :Harald Hammarsten; [1924]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER