Sökning: "Hans-olof Höglund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans-olof Höglund.

 1. 1. Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv : Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan

  Författare :Carola Borg; Hans-Olof Höglund; Niklas Gericke; Eva Bergman; Anders Arnqvist; Cecilia Lundholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental education; Sustainable development; Teaching for sustainability; Teachers understanding; Upper secondary school; Subject -bound differences; Teaching traditions; Interdisciplinary Approach; Teaching methods; Miljöundervising; Hållbar utveckling; Undervsing för hållbar utveckling; Lärares förståelse; Gymnasieskolan; Ämnesbundna skillnader; Undervsingstraditioner; Ämnesövergripande arbetssätt; Undervsings metoder; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teachers from different disciplines understand and implement education for sustainable development in their teaching. A nationwide questionnaire study was conducted with 3229 upper secondary school teachers representing 224 schools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Knowledge, Value and Personal experience : Upper secondary students' resources of supporting reasons when arguing socioscientific issues

  Författare :Nina Christenson; Hans-Olof Höglund; Shu-Nu Chang Rundgren; Lars Nyberg; Anders Arnqvist; Jenny Lewis; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioscientific issues; informal agumentation; SEE-SEP model; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on upper secondary students’ use of resources in their supporting reasons when arguing socioscientific issues (SSIs). The skills of argumentation have been emphasized in science education during the past decades and SSIs are proven a good context for learners to enhance skills of argumentation and achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER