Sökning: "Hans-Roland Johnsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans-Roland Johnsson.

  1. 1. Le Conte de la lyre brisée : Significations et structures dans les œuvres en prose de Pierre Louÿs

    Författare :Hans-Roland Johnsson; Vincent Fournier; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; French language; Franska språket; French; franska;

    Sammanfattning : .... LÄS MER