Sökning: "Hans-Jürg Monstein"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans-Jürg Monstein.

 1. 1. Small nuclear RNAs in eukaryotic cells : a structural and functional analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans-Jürg Monstein; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Staphylococci and Enterococci Studies on activity of antimicrobial agents and detection of genes involved in biofilm formation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Carina Claesson; Lennart Nilsson; Anita Hällgren; Hans-Jürg Monstein; Håkan Hanberger; Sollid Ericson Sollid; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The Gram-positive cocci, Staphylococcus aureus, coagulase negative staphylococci (CoNS), Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium, are the bacteria most often isolated from patients with hospital acquired infections. S. LÄS MER