Sökning: "Hans von Euler-Chelpin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans von Euler-Chelpin.

  1. 1. Utanför gränserna En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Kristina Espmark; Umeå universitet.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; biography; women scientists; diatoms; botany; geology; archaeology; popular science; boundary-work; Astrid Cleve; Hans von Euler-Chelpin; Sweden; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

    Sammanfattning : This dissertation is a scientific biography of Astrid Cleve von Euler. She was Sweden’s first female Ph.D. graduate in the natural sciences (1898) and pursued a scientific career in spite of formal and cultural limitations. LÄS MER