Sökning: "Hans Tydén"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Hans Tydén.

 1. 1. Haemodynamics in aorto-coronary bypass surgery : a clinical study with special reference to the effects of neuroleptanaesthesia and to the cause of postoperative vasoconstriction and its treatment with sodium nitroprusside

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Tydén; [1979]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cardiac effects of non-adrenergic inotropic drugs clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Birger Axelsson; Michael Haney; Hans Tydén; Anil Gupta; Patrick Wouters; Sven-Erik Ricksten; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Milrinone; levosimendan; vein graft flow; myocardial ischemia; protection; inotropy; diastole; Anaesthesiology; anestesiologi;

  Sammanfattning : Background: Myocardial failure and dysfunction is not uncommon during critical illness and following cardiac surgery. For optimal treatment, a better understanding of the effects of inotropic drugs is needed. In this thesis, two non-adrenergic mediated inotropes, milrinone and levosimendan were studied in different models of myocardial dysfunction. LÄS MER

 3. 3. Exilens dilemma: att stanna eller att återvända : Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Wirginia Bogatic; Lars Olsson; Hans-Åke Persson; Mattias Tydén; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Life story; macro level; micro level; meso level; Koselleck; realm of experience; expectations; Poland; women; surviving; concentration camp; Ravensbrück; collective memory; sociological generation; identity; migration; exile; refugees; World War II; rescue operation; oral history; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is about the intersection of great narratives and individual decisions. In the intersection, the dilemma of exile is discussed: to remain in exile or return to one’s homeland. LÄS MER