Sökning: "Hans T Sternudd"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans T Sternudd.

 1. 1. Excess och aktionskonst : en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

  Författare :Hans T. Sternudd; Ann-Charlotte Weimarck; Göran Sonesson; Anders Marner; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Nitsch; orgien mysterien theater; Das 6-Tage-Spiel; Wiener Aktionsgruppe; action art; actionism; performance art; Art history; Konsthistoria; stage art; semiotic; orgien mysterien theater; Hermann Nitsch; Das 6-Tage-Spiel; Wiener Aktionsgruppe; action art; actionism; performance art; Art history; Konsthistoria; stage art; semiotic;

  Sammanfattning : The subject for this dissertation is the Austrian artist Hermann Nitsch’s Das 6-Tage-Spiel (1998). The purpose is to examine in what way Das 6-Tage-Spiel, as part of the orgien mysterien theater (hereafter o. m. LÄS MER

 2. 2. Spelet kan börja : Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans T Sternudd; Margareta Wallin Wictorin; Ulla Lind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teachers training education; contemporary art; reflexive creativity; reflexive turn; adult learning; högre utbildning; Bildlärarutbildning; samtidskonst; reflexiv kreativitet; reflexiv vändning; vuxenlärande lärarutbildning; högre utbildning; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process. LÄS MER