Sökning: "Hans Strid"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans Strid.

 1. 1. Gastrointestinal symptoms in chronic renal failure. Prevalence and pathophysiological mechanisms

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Hans Strid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chronic renal failure; end-stage renal disease; gastrointestinal symptoms; overuse; proton pump inhibitors; H2-receptor antagonists; quality of life; manometry; small intestinal bacterial overgrowth; gastric emptying; Helicobacter pylori;

  Sammanfattning : Chronic renal failure (CRF) has a varying etiology and is characterised by an increasing accumulation of toxic metabolic waste products in the blood. Malnutrition is a common finding in uraemic patients and is regarded as a marker for morbidity and mortality. Many factors, including gastrointestinal (GI) symptoms, lead to malnutrition in CRF. LÄS MER

 2. 2. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

  Författare :Anders Åkesson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Analysen av källornas uppgifter om uppbyggnadsfasen av de väpnade styrkorna under Muhammad och hans efterföljare kaliferna fram till 680 ger vid handen, att vi här har att göra med en organisation som stod på en likvärdig nivå med sina fiender i ledningsmässigt, strategiskt och taktiskt hänseende. Angreppet på de östromerska provinserna Palestina I-III och Arabia visar detta tydligt. LÄS MER