Sökning: "Hans Nyman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Nyman.

  1. 1. Brandgasflöden vid tunnelbränder Temperaturskiktning vid tunnelbränder och vindorsakade luftrörelser i tunnlar

    Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen university

    Författare :Hans Nyman; Mälardalens högskola.; [2012]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

    Sammanfattning : Today more and more underground facilities and tunnels are built. Fires in tunnels and underground facilities can lead to catastrophic consequences for users and owners. Fires in tunnels are complex phenomena and are in many cases difficult to calculate or simulate. LÄS MER