Sökning: "Hans Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Hans Nordén.

 1. 1. Field-ion and electron microscope studies of lattice defects in tungsten and gold

  Författare :Hans Nordén; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Essays on Derivatives and Liquidity

  Författare :Caihong Xu; Lars Nordén; Björn Hagströmer; Hans Byström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Index options; volatility smile; liquidity; index futures; expiration-day effects; limit order book; trading patience; order flows; gold futures; hedging; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation contains four essays in which derivatives markets are studied in relation to three related topics in financial economics: asset pricing, market microstructure and risk management.Essay I studies the role of relative option liquidity in explaining the volatility smile. LÄS MER

 3. 3. Homo Nordicus? : Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  Författare :Hans Andersson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norden; identitet; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rationaliseringsrörelsen i Sverige : effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden

  Författare :Hans De Geer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rationalisering historia Sverige 1918-1939 mellankrigstiden ; Industri samhällsaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks

  Författare :Alexandros Korkovelos; Viktoria Martin; Mark I. Howells; Francesco Fuso Nerini; Hans-Holger Rogner; Ed Brown; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning :  I skrivande stund uppskattas 860 miljoner människor globalt sakna tillgång till el. Målet att uppnå universal tillgång till el under det kommande decenniet – i enlighet med mål 7 av de globala målen för hållbar utveckling (SDG 7) – indikerar att många länder snart kommer att behöva införa riktlinjer, handlingsplaner och policys för att påskynda elektrifieringstakten. LÄS MER