Sökning: "Hans Linderholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Linderholm.

  1. 1. Temporal and spatial couplings between tree-ring variability and climate in Scandinavia

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

    Författare :Hans W. Linderholm; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER