Sökning: "Hans Lindblad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans Lindblad.

 1. 1. Essays on Unemployment and Real Exchange Rates

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Hans Lindblad; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exchange Rates; Labor Mobility; NAIRU; Natural Rate; Phillips Curve; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : In the first essay, Persistence in Swedish Unemployment Rates, we study if there is no or weak tendency in unemployment rates to revert back to previous levels. Persistence is caused by: natural rate shocks, long unemployment cycles, and spill-over from cyclical to permanent unemployment. We find evidence of high persistence. LÄS MER

 2. 2. Riks-rådet frih. Bengt Skytte och hans förhållande till reductionen. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden utgifven af Claes David Lindblad af Östgötha nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 3 juni 1854. p. v. t. e. m

  Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler, Kongl. acad. boktryckare

  Författare :Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER