Sökning: "Hans Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Hans Isaksson.

 1. 1. Hängivenhet och distans : en studie i Lars Gyllenstens romankonst

  Författare :Hans Isaksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Lars Gyllensten 1921-2006.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykiatriseringen av skolkaren : BUP och det institutionella omhändertagandet av ungdomar som inte går till skolan

  Författare :Hans Ek; Rikard Eriksson; Joakim Isaksson; Kerstin Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Truancy; young people who do not go to school; institutional care; child and adolescent psychiatry; social services; school; collaboration; exclusion; psychiatrization;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis was to investigate the nature of as well as critically review the institutional care of young people who do not go to school.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 3. 3. Studies on the venture capital process

  Författare :Anders Isaksson; Lars Hassel; Hans Landström; Barbara Cornelius; Pontus Braunerhielm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; venture capital; contract; institutional theory; governance; trust; valutation; exit; Business studies; Företagsekonomi; valuation; contracting;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introductory part, including venture capital definitions, the history of venture capital in Sweden, and an overview of the venture capital process, and four self-contained papers on venture capital and the venture capital process.Paper 1 investigates the standardisation of the contractual strategies applied in the Swedish venture capital industry. LÄS MER

 4. 4. The multifunctional GAP protein YopE of Yersinia is involved in effector translocation control and virulence

  Författare :Elin Isaksson; Hans Wolf-Watz; Joseph Barbieri; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Yersinia; T3SS; YopE; GAP activity; translocation control; virulence; Molecular biology; Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The Gram-negative bacterium Yersinia pseudotuberculosis employs a type 3 secretion system (T3SS) to establish infections. The T3SS translocates a diverse set of effector proteins directly into the host cells. LÄS MER

 5. 5. Otraditionella lösningar med traditionella medel : Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen

  Författare :John Odhage; Karolina Isaksson; Hans Westlund; Inga-Maj Eriksson; Richard Ek; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning practice; planning process; change; sustainable future; transport; critical theory; participation; collaboration; communicative rationality; instrumental rationality; knowledge; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand the method of strategic choice (MSC, Sw. metodik för åtgärdsvalsstudier) in Swedish transport planning as a planning phenomenon. LÄS MER