Sökning: "Hans Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Hans Gustafsson.

 1. 1. Några kärnreaktioner inducerade av högenergetisk bromsstrålning

  Författare :Hans-Åke Gustafsson; Partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1978:Gustafsson;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Salivary gland neoplasms : studies on the cytoskeleton, the secretory apparatus and the nuclear DNA content

  Författare :Hans Gustafsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Salivary gland neoplasms; intermediate filaments; immuno- histochemistry; ultrastructure; DNA; development; histogenesis; progno¬sis;

  Sammanfattning : The heterogeneity of salivary gland neoplasms have made classification and prognostication of these tumours sometimes difficult, and the in­troduction of techniques, such as enzyme and carbohydrate histochemis­try and electron microscopy have only to a certain extent increased our knowledge in these respects. In the present study immunohistochemical methods have been used to identify intermediate filament proteins (IFP) in normal fetal and adult parotid glands, as well as in salivary neo­plasms. LÄS MER

 3. 3. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 4. 4. Vadstena krigsmanshus : En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780

  Författare :Erik Petersson; Martin Kylhammar; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Sofia Gustafsson; Annika Sandén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Early Modern Era; state-building; care; poor relief; tidigmodern tid; statsbildning; omsorg; fattigvård;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar det underhåll till sårade och gamla soldater som den svenskastatsmakten organiserade under tidigmodern tid. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den tid närstatsmakten började organisera mer omfattande hjälp för soldater, vilket var slutet på Gustav Vasasoch under Erik XIV:s regeringstid i mitten av 1500-talet. LÄS MER

 5. 5. Studies of Heavy Baryons in DELPHI and Radiation Monitoring in DØ

  Författare :Lisa Berntzon; Barbro Åsman; Torbjörn Moa; Hans-Åke Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; high energy physics; baryons; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Between the years 1992 and 1995 about 3.5 million hadronic Z decays were collected by the DELPHI detector at CERN. This data has been used to measure the production and lifetime of the beauty strange baryon Ξb,in the inclusive decay channel Ξb →Ξ-ℓ- X. LÄS MER