Sökning: "Hans Frölich"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Frölich.

  1. 1. Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer : [en undersökning av deras verksamhet som gravörer samt en förteckning över deras produktion]

    Detta är en avhandling från Stockholm : Thule

    Författare :Hans Frölich; Stockholms högskola.; [1939]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER